دامنۀ عترت

 

حریص از نظر امام علی

 

 

امام علی _علیه السلام_ امیر مؤمنان می‌فرمایند:

حریص، همواره در رنج است.

(منبع: میزان الحکمه، ج 3، ص 21)