سلام بر والدین

 

به نام خدا. دیشب به لحاظ خورشیدی سالگرد پدرم بود. هرچند سالگردش را در ماه قمری در دهۀ محرم می گیریم، اما این پست یادکردی ست از آنان؛ که تا بودند چیزی برای ما کم نگذاشتند، و وقتی هم که رفتند دلمان را مالامال عشق و شیدایی و غم فُرقت کردند.

 

  

 

خدا رحمت شان کناد. قدر والدین تان را به کمال و تمام بدانید. عکس راست: قبر پدرم شیخ علی اکبر طالبی و مادربزرگم کبل فاطمه طالبی. مزار دارابکلا. عکاس: دامنه. 5شنبه 21 دی 1396  عکس چپ: قبر مادرم زهرا آفاقی و مادربزرگم سیّده زینب صالحی.