بحث آزاد

پست 6551

به قلم دکتر فتح الله دهقان: سلام. در خصوص شاه نظراتی که من دیده ام موید نظر حضرت عالی است. (در این پست: اینجا) شاه آدم ضعیف النفسی بود؛ برعکس پدرش که ادم فوق العاده جسور و شجاعی بود.

 

نکتۀ دامنه: شاه خودش را آریامهر!!! می پنداشت

و این لقب چاپلوسانه را تقدیس کرد:

جمع میان مهرورزی + نژاد آریایی

 

وقتی تاریخ را مطالعه میکنیم و خاطرات مثلا کودتا را، و یا در تصمیمات شاه ادم بی اراده ای بود. وهمه متفق القولند که اشرف خیلی قویتر از شاه بوده است.

 

 

در جریان کودتا هم اشرف به صورت مخفیانه برای راضی کردن شاه به ایران فرستاده میشود. این ها واضحات تاریخ است. البته این ها خصلت های ذاتی وخدادادی است: جسارت. شجاعت. کیاست. سیاست. گذشت. و.....

 

 

البته از نظر من بهترین نمونه مولا علی است. وقتی شب به جای پیغمبر خوابید. وقتی با عمر ابن عبدود هماوردی کرد. ووقتی به خاطر حفظ اسلام از حق مسلم خود گذشت. و بیست وپنج سال خانه نشینی کرد. وچه ها که...

 

پاسخ دامنه

 

به نام خدا. سلام جناب دهقان. 1- بحث آزاد من و جناب مهندس محمد عبدی از دوستان صاحب قلم من، همیشه هم آزادانه است و هم جدّی. لذا ورود شما در این مبحث _که در 30 بهمن 1396 میان من و عبدی (در آن پست: اینجا) گذشت_ موجب مسرّت است. زیرا شما را می شناسم که اهل کتاب خواندن بودی و هستی و اگر چیزی می نویسی از سرِ تفنُّن نیست و از روی تعهُّد است.

 

 

2- نکاتی که گفتی چنان واضح و مبرهَن است که نیازی به توضیح ندارد. از پایان متن ات خیلی خوشم آمد چون حرف دل زدی که از منطق هیچ فاصله ای ندارد یعنی جمع حقیقت و واقعیت است.

 

حقیقت است چون امام علی (ع) «نظیر» ندارد در هستی. به همین خاطر طبق آیۀ مباهله حضرت علی (ع) «نفس» پیامبر (ص) است و حتی به قولِ فخر رازی (مشهور به امام المشکّکین)، علی، «اَنفَس» یعنی گرانبهاء ترین و نفیس ترین کسِ پیامبر است.

 

واقعیت است، چون علی، همه کمالات را عملاً نشان داده است. بله که علی، به گفتۀ شما نمونۀ اعلاست. ممنونم.