پاسخ عبدی
 

به قلم مهندس محمد عبدی سنه کوهی: سلام به شما کبلاقا ابراهیم و جناب دکتر دهقان، اساتید محترم. با باز نمودن دامنه و مشاهده این پست (اینجا) مطلب ابتدا جا خوردم و سپس با باز نمودن لینکها (در این پست: اینجا) به قضیه پی بردم.

 

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

 


البته اگر شناختی از خودم نداشتم و یک مقطع کوچک مطلب را می دیدم به خودم شک می کردم؛ اما برایم جالب است که شما بعد از چهل سال بعد انقلاب، برای پاسخگویی به نظرات فنی، متوسل به تخریب شخص می شوید. شخص محمدرضا شاه را کسی به تنهایی دفاعی ندارد که بکند. به فرض این همه گفته های شما درست، البته غصه آنجاست که در برابر او از کسی نام می برید که قیاس مع الفارق است و البته که حضرت علی (ع) بی نظیر دنیا و آخرت است.

 

 

[توضیح ضروری دامنه در لای متن جناب مهندس عبدی: آقای مهندس عبدی! ازنظرمن، جناب دکتر دهقان، در آن متن، هرگز، شاه، _این مردَک فاسد العقیده و مفسد فی الارض و خون ریزترین دیکتاتور ایران و بی عُرضه ترین مقام سیاسی در طول تاریخ ایران و آمریکایی ترین شاه کودتایی و جاه طلب ایران_ را با حضرت مولا امام علی (ع) مقایسه نکردند. او، علی _این اُسوه و قهرمان محرومین را_ استثناء کرد، نه مقایسه و قیاس؛ تا خوانندگان دامنه، توقّعات شان را از شاهان و حاکمان کم کنند و انتظار عدل و انصاف و دادگری از شاهان ستمگر و خودکامه نداشته باشند. پوزش جناب عبدی اگر وسط حرف شما پریدم. احساس تکلیف کرده ام. پایان سخن دامنه]

 

 


ادامۀ نوشتار جناب مهندس محمد عبدی: اما اگر مجموعه تیم اقتصادی حکومت سابق را تیم اقتصادی حکومت فعلی مقایسه کنیم هم به همین روال اصلا قابل مقایسه نیستند؛ چرا برنامه های توسعه ای قبل از انقلاب بر اساس کار کارشناسی دقیق و مطالعه و آزموده شده جهانی انجام شده بود و تقریبا بسیار کم نقص و حتی بی نقص. ولی آنچه تاکنون در این چهل سال داریم می بینیم همه آزمون خطای یکسری افراد بی تجربه و بی دانش و حتی نالایق دزد اختلاسگر است همین است که این کجا و آن کجا ...

 


آگر آنزمان یک اشرف پهلوی و یک هُژبر یزدانی بود امروز صدها و بلکه هزاران آقازاده و بابک زنجانی و فاضل خدادها هستند و حتی بسیاری ها سلطان شده اند سلطان شکر، سلطن دارو ، سلطان سکه و سلطان ارز و امثالهم.

 


ازین نظر همیشه هشدار داده و می گویم باید فکری اساسی کرد و عینک یکجانبه بینی انقلابیون پا به سن گذاشته را عوض کرد و به داد این نظام و انقلاب رسید تا از دست اختاپوسهای هزارچهره نجات داد. به امید آن روز. درود بر هر دوی شما و دیگر دامنه خوانان.