روحانیت دارابکلا

 

به قلم دامنه: به نام خدا. دیشب 17 تیر 1397 شب شهادت آقا امام صادق (ع) طبق سنوات گذشته در مراسم روضۀ آن امام هُمام در بیتِ پسر عمۀ مان جناب حجت الاسلام والمسلمین آق سیدجواد (شفیع) شفیعی دارابی دعوت بودیم. که به اتفاق اخوی مان شیخ وحدت، شرکت جُستیم.

 

 

توفیقی بود تا ضمن شرکت در مجلس روضۀ صادقیه، با روحانیون بزرگوار دارابکلا نیز دیداری داشته باشیم و صلۀ اَرحامی کرده باشیم. این گونه تلاقی ها، موجب برکت و رحمت و مایۀ نشاط روحی ست.

 

عکس هایی زیر بخشی از انعکاس این مراسم معنوی و عبادی ست که به اشتراک می گذارم. به امید شفاعت امام صادق:

 

 

 

سلام به حضرت معصومه (س). از زایۀ عماریاسر. 17 تیر 1397.

 

حرم حضرت معصومه. 17 تیر 1397. عکاس: دامنه

 

نمای حرم حضرت معصومه (س) از زاویۀ بلوار عمار یاسر. عکاس: دامنه

 

 

    

 

آق شفیع و شیخ وحدت. عکاس: دامنه

 

 

سمت راست: حُجج اسلام: شیخ خلیلی. حاج شیخ مهدی دارابی نیا و روحانی ردیفِ آخر دوست ارجمندم جناب  شیخ جواد مهاجری

 

 

حُجج اسلام: شیخ حامد، حاج شیخ مهدی، شیخ حمید دارابی نیا. دو فرزند در کنار پدرشان. عکاس: دامنه

 

بقیه در ادامه

 

 

شیخ وحدت. شرکت در نماز جماعت مغرب و عشاء. مسجد امامزاده زید قم

 

 

عکاس: دامنه. 17 تیر 1397.. مسجد امامزاده زید قم در انتهای کوچۀ مسجد چهارمردان به سمت آذر واقع است
 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین آق سید جواد (شفیع) شفیعی دارابی

 

 

و

 

 

حجت الاسلام شیخ حامد دارابی نیا. حیاط منزل آق سید شفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

 

 

حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابوطالب طالبی دارابی (وحدت)

 

 

شب شهادت امام صادق (ع)

 

 

راست: حاج علی بهرامی داماد آقای حجت الاسلام صادق الوعد. منزل
آق سید جواد (شفیع) شفیعی دارابی. 17 تیز 1397. مراسم روضۀ شهادت امام صادق (ع). عکاس: دامنه

 

 

وسط: شیخ محمد چلوئی دارابی فرزند مرحوم شیخ تقی (برادر مرحوم کبل احمد)

 

 

راست: شیخ حامد. وسط حاج شیخ مهدی دارابی نیا. چپ: شیخ حمید

 

 

حُجج اسلام: شیخ رضوی (داماد مرحوم حاج آق علی شفیعی) و آق سید شفیع

 

 

حجت الاسلام شیخ حمید دارابی نیا. حیاط منزل آق سید شفیع شفیعی دارابی

 

 

حُجج اسلام: شیخ خلیلی (داماد حاج شیخ علی مؤمنی) و آق سید شفیع. والسّلام. التماس دعا

شهادت آقا امام صادق (ع) تسلیت