به قلم دارابی: سلام دامنه. ضمن تبریک مجدد تقدیر وتشکر از متن بسیار عالی عالی عالی..... اما صدحیف باز نشر سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در صحن رضوی و ان اهمیت راهبردی اش ... در دامنۀ نکته سنج با ذکاوت ولایی و انقلابی خالی. قطعاً و بر  تفاخر  غنای وزن منِ دامنه خوان بی تاثیر نبود. سپاس.

 
 

پاسخ دامنه
 

به نام خدا. سلام جناب دارابی. از بزرگواری شما و نیز تبریک و تشکرت، بسیارممنونم. من، بسی خرسندم که دامنه خوانِ شریفی هستی و این گونه تشویقم می داری و روحیه بخش هستی. از این که متنِ «مرا از فرعون و فرهنگش نجاتم بده» اینجا این همه مورد تحسین شما قرار گرفته، هم نشانِ درک بالای شما از مقام والای آسیه _همسر فرعون_ است و هم می فهمی ارزش ها چقدر به وجود آدمی نور می افکند و انسان را آرامش و معنا می بخشد. و من موقع تنظیم و آرایۀ متنِ آسیه _سلام الله علیها_ بشدّت می گریستم؛ خصوصاً وقتی به حضرت زینب _سلام الله علیها_  در انتها رسیدم.اما آنچه هم به عنوان افسوس و لفظ «خالی» آورده ای، باید بگویم انتظار این بوده خودِ شما جناب دارابی که این همه به این امور مهم، اهتمام داری، نکته سنجی می نمودی و مطلب می فرستادی تا من هم بهره گیر خوانِ علمی شما باشم و بر سر سُفرۀ زکات علمی تان بنشینم و سدِّ جوع کنم. و من به یُمنِ حُسنِ خُلقِ شما نسبت به دامنه، این بیت مثنوی معنوی مولوی را که صبح امروز آن را به عنوان مثنوی خوانی هفتگی ام، زمزمه و قرائت کرده ام، از صمیم دل هدیه ات می دارم. به زیرِ کامنتت نیز پاسخی گذاشتم
: اینجا

 
ای بسا زر که سیَه تابش کنند
تا شود ایمن ز تاراج و گزند