حرم امام رضا (ع) سر قبر شیخ بهایی

 

 

مشهد. هتل گلشن. آذر ۱۳۹۸

 

 

عکس‌ها در اینجا

 

 

بست نواب صفوی حرم رضوی

 

خاطرات این مسافرت: در اینجا

 

مشهد. آذر ۱۳۹۸. پنجره فولاد حرم رضوی