عاشورای دارابکلا

پست 6724

عکاس و ارسال: رنگین کمان

 

عاشورای 1440روستای دارابکلا میاندورود.

پنجشنبه 29 شهریور 1397.

بقیه در ادامه

حجت الاسلام آقا شیخ جواد آفاقی

 

 

سید ابراهیم مسلمی و محمد آهنگر

 

 

موسی آهنگر و حاج علی کارگر

 

 

حاج علی چلویی

 

متمرکز کردن ذبح نذری های عاشورا

 

 

حرم امام حسین. شب عاشورای امسال

 

 

زنجیرزنی یک عزادار خالص از نکا در دارابکلا. این عکس ارسال یک دامنه خوان

 

 

نماز ظهرعاشورا. ارسالی یک دامنه خوان

 

این عکس عزاداری مردم لرستان در عاشورا. 29 شهریور  1397.