هم اندیشی علامه طباطبایی و هانری کُربَن

پست 6700

چگونه جلسات علامه طباطبایی و هانری کُربَن

در اوائل انقلاب توسط عده ای!! به تعطیلی کشانده شد؟

این دو صفحه برملا می کند:

 

کتاب سرشت و سرنوشت (گفتگوی کریم فیضی با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی. انتشارات روزنامه اطلاعات. ص 248 و 249.