فرومایگی پهلوی

 

6699

به قلم دامنه. به نام خدا. محمدرضا پهلوی _دیکتاتور خیانت پیشۀ رژیم منحطّ سلطنتی_ علاوه بر این که پول های مملکت را خود و خاندانش تاراج می کردند؛ برای نمایش ژاندارمی منطقه و پُز قدَرقدرتی، پول های را میان برخی کشورهای عرب وابسته به رژیم غاصب اسرائیل، حراج می کرد، (مثل اهدای 125 میلیون دلار به مصر: (منبع)). آن رژیم سفّاک و وابسته به آمریکا در زشت ترین اقدام ضد حیثیتی، برخی از زنان و دختران ایرانی را نیز در اختیار سران عرب قرار می‌داد. به عنوان نمونه، در صفحه ۱۶۹-۱۷۰، جلد ششم کتاب خاطرات اسدالله علم (نخست وزیر و سپس وزیر دربار سلطنت) نوشته شده است:

 

روزنامه اطلاعات. 14 اردیبهشت 1354.

 

پاراگراف اول صفحه ۱۷۰ جلد ششم خاطرات اسدالله علَم

 

«شاه خطاب به اسدالله علَم: [سلطان قابوس] در این دو شب خوشگذرانی چه کرد؟ [علم گفت]: هر شب چهار پنج خانم در اختیارش بود. دخترهای ایرانی خیلی هم تمیز شده‌اند و او هم خیلی دوست دارد!» (منبع)