چهار سخن از امام هادی

 

پست 6683. به قلم دامنه. به نام خدا. امشب میلاد حضرت امام هادی، علی النّقی _علیه السّلام_ است. خجسته می داریم این شب بابرکت و شادی بخش را. چهار سخن آن امام عزیزِ شهید، مهربان و هدایتگر الهی را به یُمن این زادروزِ زیبا، عرضه می دارم:

 

 

1- اگر مردم به راه هاى گوناگونى روند، من به راه کسى که تنها خدا را خالصانه مى پرستد خواهم رفت.

 

 

2- شخص شکرگزار، به سبب شکر، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتى که باعث شکر شده است. زیرا نعمت، کالاى دنیاست و شکرگزارى، نعمتِ دنیا و آخرت است.

 

 

3- مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با اعمالشان هستند.

 

 

4- هر گاه در زمانه اى، عدل بیش از ظلم رایج باشد، بدگمانى به دیگرى حرام است، مگر آن که [آدمى] بدى از کسى ببیند. و هر گاه در زمانه اى، ظلم بیش از عدل باشد، تا وقتى که [آدمى] خیرى از کسى نبیند، نباید به او خوشبین باشد. (منبع)