تاریخ ایران

 

قسمت هفتم

6639

 

 

به قلم دامنه: به نام خدا. گرچه هنوز تا 28 مرداد، چندروزی، زمان باقی مانده است؛ اما دامنه پیش پیش درس ها و ضعف های جنبش ملی نفت _نهضتی پرشور در میانِ دو انقلابِ مشروطه و انقلاب اسلامی_ را برمی شمارد:

 

درس ها

 

یکی این که، گواهی ست بر نیروی پرشور وطن دوستی و وطن خواهی؛

دیگر آن که، شاهدی ست بر نیروی افکار عمومی به مانند سلاحی کارساز  بر سر استبداد؛

سوم این که، سندی ست بر عدمِ قدرت بسیج توده ها توسط ایدئولوژی بیگانه مثل مارکسیسم؛

چهارم این که، گواهی ست بر عدم جانشینی عقاید مارکسیستی (جنگ طبقاتی) بر مکتب شیعه (حرکت عدالت خواه)

 

 

مرحوم کاشانی و  مرحوم مصدق

 

ضعف ها:

 

1- ایجاد تردید در اهالی سیاست؛

2- پی بُردن عده ای به بیهودگی! مبارزه. یعنی سرخوردگی؛

3- تنها مذهب ثابت کرد که قادر به هدایت مردم است؛

4- کنار رفتنِ غرب زده ها از خط مقدّم سیاست؛

5- تسلیم شاه و پیروی اش (چه صوری و چه توافقی) از آیت الله العظمی بروجردی؛

6- و ... .

لازم به ذکر است بر اساس منابع از جمله این [منبع] آقای بروجردی، محمد مصدق را مفید به حالِ خلق نمی دانست. تا بعد... قم. دامنه.