دامنۀ کتاب
 
به قلم دامنه. به نام خدا. در آستانۀ ورود به ماه مبارک رمضان، کتاب «شرح دعای سمات» اثر فاخر عارف واصل آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی را تقدیم می کنم.
 
 
ابتدا شناسۀ کتاب: ترجمۀ هیأت تحریریۀ شمس الشموس، تهران. نشر شمس الشموس، 1384. چاپ پنجم 1386. در 85 صفحه.
 
 
شرح دعای سمات
شرح دعای سمات. عکس از دامنه
 
 
این روزها فرصتی دست داد تا پس از بازگشت از مشهد مقدس، این کتاب شریف را بخوانم و چهارنکته از آن را _مطابق معمول دامنه در معرفی کتاب ها_ به اشتراک با دامنه خوانان شریف خصوصاً مخاطبان اهل دل بگذارم:
 
 
ص 53 شرح داده اند: بدان که شرافت انسانی بر همۀ حیوانات و غیرحیوانات به دلیل علم اوست و به همین دلیل معلم ملائکه گردید و استحقاق سجود را پیدا کرد.
 
 
ص 33 آورده اند: تمام آسمان ها درهایی هستند که امر الهی از آن ها بر خلقش نازل می شود... آسمان های معنوی نیز بسیارند، و بزرگترین آن ها دل اولیای مخلص حق تعالی است که امر الهی بر قلوب ایشان نازل می شود.
 
 
ص 52 نوشته اند: بعضی از اهل عرفان گفته اند جبَل (کوه) کنایه از اِنیّت و مَنیّت است که با رؤیت متلاشی گردید.
 
 
ص 34 آموخته اند: کلیدها عبارتند از هر چیزی که وسیلۀ گشودن باشند، که عظیم ترین آن ها، ائمۀ اطهار از اهل بیت پیامبر [صلّى ‌الله‌ علیه‌ و‌ آله و سلّم] هستند، سپس پیامبران اولواالعزم، و آن گاه کتاب های آسمانی و اَسماء الهی و مانند آن ها.
 
قابل ذکر است مرحوم قاضی در ص ۲۵ این کتاب معتقد است تفسیر و تأویل دعای سمات را فقط خدای متعال و کسی که خداوند به او احاطه علمی داده است، می داند‌.