خدا شناسی


به قلم حجت الاسلام محمد جواد غلامی دارابی: بنام خالق زیبایی،  پیرامون نظریه جمال،  شناخت صفات الهی موضوع بسیار مهمی است و انسان موحد در وهله اول باید بتواند صفات خداوند را خوب درک کند. خدا دو نوع صفت جلال و جمال دارد در عرفان اسلامی صفات جمال صفاتی است که انسان در مواجهه با آن مسرور می شود و دل و قلب آدمی با این صفات مانوس است. از جمله این صفت ها زیبایی است که جزء ذات خداوند است.قم. 27 بهمن 1396


پیامبر اکرم "ص" فرمود: (ان الله جمال و یحب الجمیل) یعنی خداوند مجموعه زیبایی ها ست و هر زیبایی در دنیا از زیبایی او نشآت گرفته است به دیگر سخن هر چه زیبایی وجود دارد از خداست و همه جلوه ی زیبایی اوست و زیبایی یکی از صفات ذات خداوند است.خداوند علاوه بر زیبایی صفات دیگری هم  دارد و آن صفت علم است. همه علوم تجلی علم حق است و همه حیات ها نیز تجلی حیات حق است از این روست که در عرفان اسلامی خدا در همه چیز این جهان جلوه گر می شود و همه چیز آیت خداوندی خداست.  محمد جواد غلامی دارابی، تهران، دانشگاه هنر.