نوشتۀ جناب لوکس کابین


سلام. خواندم. این پست را «آنچه بر من گذشت 54» زندگینامۀ شما را (اینجا). بسیار دلنشین و پر از سختی. به نظر من این زیراب زنی ها تا به امروز هم هسش بعضی ها نمیخان دست از این کارها بردارن.
پاسخ دامنه


به نام خدا. از لطف تو ممنونم حسن. همیشه مهربان بودی. همیشه دارای فرهنگ و ادب و احترام. بله؛ تا بوده چنین بوده. به خاطر همین هم، به همۀ جوانان جویای کار خصوصاً به دانشجویان و فارغ التحصیلان محل همواره سفارش کرده ام مراقب باشند و با هر جمعی نباشند زیرا زیرآب زنی، تعطیل بردار نیست خصوصاً در روستای دارابکلا. چون این خصلت زشت و پلید در برخی ها ناشی از حسادت و کینه توزی و تربیت بد درونی ست. و دائم گفته ام از غزل 45 حافظ: جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است.