شرح و استفهامی بر زایش


به قلم  فتح الله دهقان: [دانش آموختۀ جغرافیای سیاسی] : سلام. بحث بسیار جالبی است (اینجا) و نیاز روز. اگر بیشتر راجع به زایش توضیح دهید ممنون. نکته بعدی اینکه ما از مرحله انقلاب عبور کرده و وارد حکومت شده ایم اصلا ایا امکان ماندن در شرایط انقلاب برای مدت طولانی وجود دارد؟

 

 

استاد به نکته مهم وظریفی اشاره فرمودند که مصداق سخن مقتدای من وشما است که فرمودند نگذارید انقلاب به دست نامحرمان بیفتد. انقلاب تئوری پردازان خاص خودش را طلب میکند که در شرایط خاص انقلاب پرورش یافته به انقلاب باور داشته وبرای ان هزینه کرده وگفتمان خاص انقلاب را تولید نمایند.

 

 

انقلاب به شرایط ابزار وعناصری که به گفتمان انقلاب باور داشته ودر راه ان سعی وتلاش نموده وحتی جان خود را در صورت لزوم فدا نماید این شرایط فضا را برای عناصر فوق الذکر فراهم نموده که به زایش دست بزنند ایا این شرایط اصلا مهیا است؟ ایا ان عناصر وجود خارجی دارند؟ اگر استاد ایدئالها و آرمانها را بفرمایند خوب است ولی اگر...

 


مسئله بسیار مهم فرهنگ است. انقلاب اسلامی ایا توانست فرهنگی  که برخاسته از تاریخی که از شرح وحال ملتی که  پدرسالار دارای حکومتهای بسیط  تک ساخت متمرکز و پادشاهانی که خود را فرّه ایزدی پنداشته و مورد قبول مردم نیز بوده است و ...... فرهنگ باید تغییر کند.

 

استاد هر کسی برسر کار امد وهر چه کرد به نام مکتب کمونیسم تمام شد عامه مردم نه سواد واطلاعات تاریخی را دارند نه حوصله این کارها را انها تاثیر این مسائل را در زندگی شان میبینند

 

راجع به مستضعفان حرف دل من را زدی ولی ایا مستضعفان در طول تاریخ پیاده نظام صاحبان صاحبان زر وزور وتزویر نبوده اند اگر روزی مستضعفان به غنای فکری رسیدند مشکل حل میشود والا.. شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه.

 

 

راجع به پیروان محمد وعلی که قبله امال من وشماست: همان انها (اَشراف) بودند که سر مبارک فرزند فاطمه که مولا ومقتدای من وعشق من است را از تن جدا کردند که فارغ افسانه های که کاسبان دین به ان اضافه نمودند تا از این راه نمدی برای خود دست وپا کنند تاریخ از نقل ان شرم دارد

 

 

ببین برادر تا تا مردم وخصوصا مستضعفان به بلوغ فکری در چهار چوب اخلاق و......نرسند همین اش است وهمین کاسه.

 

 

من وشما معتقدان به نظام  ومدافعان جمهوری اسلامی ودلباخته گان به ارمان های امام ولی وابسته به هیچ جناح وباندی نیستیم وعلاقمند به انسانهای که پاکدست و پاکفکر و البته دفاع اگاهانه ومنطقی وبجا واما راجع به دو گروهی که نام بردی، چنان اند که مگس گرد شیرینی. البته رفورم و اصلاح لازمه زندگی بشر است وهاگ اصلاح هیچ وقت نمی میرد وبا توجه به شرایط رشد ونمو میکند.

 

پاسخ دامنه

 

به نام خدا. سلام جناب دهقان. از ارائۀ فوری دیدگاهت نسبت به نوشتۀ دامنه ممنونم. چند جواب که خود پرسیدی:

 

1- گفتی زایش را کمی باز کنم. ببینید خوانندگان شریف، پنج مثال می زنم برای شرح زایش و یا منظورم از زایش.

 

مثال یک: عترت. در درون عترت هزاران راز و آموزه نهفته است باید زایش شود تا مفاهیم آن گفتمان سازی شود.

 

مثال دو: فرهنگ ایرانی. در ظرف فرهنگی ایران زمین باورها و اعتقادها و رفتارهای بسیار مهمی نهفته است که باید زایش شود تا آموزه و گفتمان و کردار گردد.

 

مثال سه: در قرآن میلیونها نکته خوابیده که باید زایش شود و تفسیر و آموزه سازی.

 

مثال چهار: دین. به قول دکتر عبدالکریم سروش، دین صامت است باید دین را به حرف آورد با معرفت دینی. این همان زایش است. نیز مفاهیم سازی خاص دکتر شریعتی از میعاد حج و فرهنگ انقلابی شیعه.

 

مثال پنج: انقلاب اسلامی ایران. این انقلاب محتوای بسیار عمیقی دارد و فرهنگ و گفتمان های متعدد، که شخصیت های بارزی آن رشد دادند و به پای تبیین آن و شرح رویکرد و بیان «مواضع»، شهید شده اند. مانند شهید مطهری و شهید بهشتی. وه باید بازهم زایش شود تا انقلاب آبیاری گردد و نپژمُرَد.

 

 

 

2- البته زایش ابعاد وسیعی دارد. که در آموزه ها عین مثال های بالاست و در رفتارها عین سیاست ورزی های شهید بهشتی که دائم مواضع را تبیین می کرد و حزب را معبدی برای سیاست ورزی می دانست و اهل زایش تفکر و کادرسازی بود.

 

 

و در گفتمان سازی عین خلاقیت های ملکیان و دکتر سروش البته در نقد وضع موجود برای نیل به وضع مطلوب.

 

 

بگذرم. امید است اشارات من گویا بوده باشد و گرفته باشید جناب دهقان و خوانندگان.