دامنۀ اندیشمندان

«هر وقت و هر زمان که پیشوایان مذهبى مردم _که مردم در هر حال آن ها را نماینده واقعى مذهب تصوّر مى‏ کنند_ پوست پلنگ مى‏ پوشند و دندان ببر نشان مى ‏دهند و متوسّل به تکفیر و تفسیق مى‏ شوند، مخصوصاً هنگامى که اَغراض خصوصى به این صورت در مى ‏آید، بزرگترین ضربت بر پیکر دین و مذهب به سود مادّیگرى وارد مى ‏شود.»
 
 
(علل گرایش به مادیگری اثر شهید مطهری.اینجا)