سخنان پیامبر اسلام

سلسله مباحث عترت

پست 6572

رسول خدا _صلّى ‌الله‌ علیه‌ و‌ آله و سلّم_ فرمودند: زود باشد زمانی بر اُمّت من بیاید که مردم از علما فرار می کنند مانندِ این که گوسفند از گرگ فرار می کند. چنین مردمی را به سه بلا گرفتار خواهد نمود:

 

1- برکت از اموال آنان برداشته می شود.

2- خداوند سُلطان ستمگری را بر آنان مسلّط می سازد.

3- بدون ایمان از دنیا می روند.

(محرَّمات اسلام؛ سیدمحمد حسینی بهارانچی. نشرقم، عطرعترت.1385.صفحۀ 378)