به قلم دامنه. به نام خدا. درک می کنیم که سختی های وارده بر امام کاظم (ع) مانند حصر، زندان و دورنگه داشتن ایشان از جامعه، مردم و اهلبیت _علیهم السّلام_ بی نهایت دردناک و ستمگرانه بود.


با تسلیت شهادت و با تجلیل و احترام به مقام والای آن امام عظیم الشّأن _که باب الحوائج اند_ دو سخن آن امام را رزقِ برکت و رسمِ حرکت می کنیم:

 


امام کاظم (ع):
 
مصیبت برای شکیبا یکی است و برای بی تابی کننده دوتاست
(تحف العقول، ص 437)


سختی ناحق را آن کس شناسد که بدان محکوم گردد.
(تحف العقول ، ص 437)
 
التماس دعا

آیین سنتی «نواوستی» اردبیل: کنار آب دردودل کردن باخدا