دامنۀانقلاب

 

بهار سال ۱۳۶۵ را - روزی که امام (س) در بستر بیماری بودند - فراموش نمی‌ کنم. ایشان دچار ناراحتی قلبی شده بودند و تقریباً ده، پانزده روزی در بستر بیماری بودند... در آن وقت برادر عزیزمان جناب آقای هاشمی در جبهه بودند و هیچ‌کس دیگر هم از این قضیه مطلع نبود...

 

 

خدمت امام (س) رفتم و هنگامی که نزدیک تخت ایشان رسیدم، منقلب شدم و نتوانستم خودم را نگه دارم و گریه کردم. ایشان تلطف فرمودند و با محبت نگاه کردند. بعد چند جمله گفتند که چون کوتاه بود، به ذهنم سپردم؛ بیرون آمدم و آنها را نوشتم. برادر عزیزمان آقای صانعی هم در اتاق بودند. از ایشان کمک گرفتم، تا عین جملات امام (س) را بازنویسی کنم.

 

 

 جلسه مسئولان نظام با حضور امام خمینی/ 1367

 جلسه مسئولان نظام در حضور امام خمینی.1367

 

 

ایشان گفتند: قوی باشید، احساس ضعف نکنید، به خدا متکی باشید، اشدّاء علی الکفّار باشید و رُحماء بینکم؛ و اگر با هم بودید، هیچ‌کس نمی‌ تواند به شما آسیبی برساند. به نظر من، وصیت سی‌ صفحه‌ای امام (س) می‌ تواند در همین چند جمله خلاصه شود.

 

[سخنرانی رهبری در مراسم بیعت ائمه جمعه سراسر کشور به اتفاق رئیس مجلس خبرگان. ۱۳۶۸/۴/۱۲] (منبع)

 

 

[دامنه: عبارت بالا اشاره به این آیه است: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم... سورۀ فتح، آیه ۲۹]