حضرت خدیجه عطر عترت

 

به قلم دامنه. به نام خدا

 

 

 

دو روز دیگر، دهم ماه رمضان، سالروز وفات غمبار حضرت خدیجه _سلام الله علیها_ است. زن الگو و اُسوه ایی که «چون شمع در فروغ نبوت گداخت» زیرا از «پیش از نزول وحی، نبی را می شناخت».

 

 

او _اولین زنِ مسلمان گرویده به اسلام و ایمان_ اگر نبود، اسلام بآسانی پیش نمی تافت و مسلمانان در غربت و فقر جان می سپردند. خدیجه، همۀ دارایی های فراوان خود را به رغبت و طوع به پیام آور اسلام بخشید تا مکتب توحید بر مسلک کفر و شرک فائق گردد.

 

 

این زن بزرگ تاریخ اسلام، این مادر محبوب حضرت فاطمه_سلام الله علیها_ را بیشتر بشناسیم و به او اقتداء کنیم. تا بعد.