دامنۀ نویسندگان

 

به قلم سیدعلی اصغر: سلام. فرق های که روشنگری است و زیبا:

 

1. فرق آسیا با اروپا این است که اروپا به مسیر می‌اندیشد و آسیا به مقصد.
2. فرق آدم شریف با آدم بی‌شرافت، در انصاف است و بس.
3. فرق حوزه با دانشگاه این است که اولی می‌خواهد از تکلیف به نتیجه برسد و دومی می‌خواهد از نتیجه به تکلیف.

 

 

4. فرق نواندیش دینی با سکولاریسم این است که سکولارها می‌خواهند گریبان سیاست را از دست دین بیرون بیاورند و نواندیش دینی می‌خواهند گریبان دین را از دست سیاست بیرون بیاورند.
 
5. فرق تفکیکی‌ها با عقلگرایان مسلمان(مانند ابن رشد)، این است که تفکیکی‌ها جدایی دین را از فلسفه به نفع دین می‌دانند و عقلگرایان، به نفع هر دو.

 
6. فرق تندروها با اندیشمندان در سیاست، این است که تندروها گمان می‌کنند یک کیلو آهن سنگین‌تر از یک کیلو پنبه است و اندیشمندان، به وزن هم توجه می‌کنند.

 
7. فرق فیلسوف با متکلم این است که اولی خانۀ اجاره‌ای را اگر بزرگ باشد، بیشتر از خانۀ شخصی کوچک دوست دارد؛ بر عکس دومی.

 
8. فرق استالین با چرچیل آن است که استالین با وجود اینکه به خدا و روح اعتقاد نداشت، گمان می‌کرد که پس از او، روح او بر شوروی حکومت می‌کند؛ اما چرچیل به رغم اعتقادش به خدا و روح، می‌‌دانست که از او اثری باقی نمی‌ماند، ولی انگلستان می‌ماند.

 
9. فرق فلسفۀ اسلامی با فلسفۀ غرب این است که اولی در خدا حیران است و دومی در انسان.

 
10. فرق موسیقی با فلسفه این است که فلسفه، انسان را به تماشای جهان می‌برد و موسیقی، جهان را به درون انسان می‌آورد.

 
11. فرق حافظ با مولوی این است که حافظ تظاهرستیز است و مولوی، ظاهرستیز.
12. فرق شهر با جنگل این است که جنگل، سلطان دارد و شهر، قانون.
13. فرق گفتار با نوشتار این است که گفتار باد هواست و نوشتار نقش بر آب.

 
14. فرق خنده با گریه این است که خنده، روی تو را می‌گشاید و گریه، دلت را.
15. فرق محقق با مقلد این است که اولی هراسان می‌نویسد و دومی شتابان.
16. فرق فرهنگ با سیاست، فرق مادر با دایه است.

 
17. فرق خدا با همسایه، آن است که خدا می‌بیند و می‌پوشد، اما همسایه نمی‌بیند و می‌خروشد. (سعدی)

 
18. فرق مذاهب با یک‌دیگر، در شناختی است که از انسان دارند، نه در تصوری که از خدا و پیامبران دارند.

 
19. فرق خدای ادیان با خدای فیلسوفان در این است که اولی برای نیایش است و دومی برای چالش.
 
20. فرق هشیار با مست در این است که مست، هشیاری‌اش را آشکار می‌کند، اما هشیار، مستی‌اش را پنهان.

 

پاسخ دامنه

 

سلام. سه جواب می گویم و یک پرسش. 1- یک کیلو آهن با یک کیلو پنبه در بند 6 برابر است نه بیشتر. 2- بند هشتم را نکنه انگلیسی ها خود ساخته اند! 3- بند سیزده را نادرست است. اما پرسش: می پرسم جنگل در آدم چه می کند!؟ و آدم در جنگل چه می کند!؟