دامنۀ انقلاب اسلامی


تماشا ادامه

به قلم دامنه

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی:

رحلت. 1368


سید علی خامنه ای:

انتخاب به رهبری نظام پس از امام. 1368


آیت الله سید محمود طالقانی

سید محمود طالقانی:

رحلت. 13581358


آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

حسینعلی منتظری:

برکناری از قائم مقامی رهبری. رحلت. 1388


آیت الله شهید مرتضی مطهری

شهید مرتضی مطهری رئیس شورای انقلاب:

ترور. 1358


شهیدمظلوم بهشتی:

ترور. 1360


مهندس مهدی بازرگان

مهدی بازرگان:

استعفا. رحلت. 1373


صادق خلخالی

اولین حاکم شرع نظام ایران

درگذشت. 5آذر 1382


سید ابوالحسن بنی صدر:

عدم کفایت. فرار. 1360


آیت الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:

کناره گیری از حکومت بعد از رحلت امام

رحلت. 1395


شهید محمدعلی رجائی

شهید محمدعلی رجایی:

ترور. 1360


شهید محمدجواد باهنر

شیهد محمدجواد باهنر:

ترور. 1360


آیت الله محمدرضا مهدوی کنی

محمدرضا مهدوی کنی:

درگذشت. 1393


میرحسین موسوی

 میرحسین موسوی:

حصر. پس از بحران 88


میرزاعلی مشکینی. رئیس خبرگان رهبری:

درگذشت. 1386


آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی:

ردّ صلاحیت

متهم به «ساکت فتنه»! و «فتنۀ اکبر»

درگذشت ناگهانی. 1395


سیدمحمد خاتمی:

ممنوع الخروج، ممنوع التصویر. پس از بحران 88


مهدی کروبی

مهدی کروبی:

حصر. پس از بحران 88


آیت الله محمد یزدی

محمد یزدی:

همچنان درحکومت. منصوب رهبری درشورای نگهبان


آیت الله سید محمود شاهرودی

سیدمحمود شاهرودی:

همچنان در حکومت. منصوب رهبری در شورا نگهبان،

رئیس مجمع مصلحت


غلامعلی حداد عادل

غلامعلی حداد عادل:

همچنان در حکومت. منصوب رهبری در مجمع مصلحت


محمود احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد:

ردّ صلاحیت

درحال محاکمه! اما منصوب رهبری در مجمع مصلحت


علی لاریجانی:

همچنان ادامۀ ریاست قوه مقنّنه


آیت الله احمد جنتی

احمد جنتی:

همچنان در حکومت. منصوب رهبری در شورای نگهبان

و رئیس خبرگانصادق لاریجانی:

همچنان در حکومت. منصوب رهبری ریئس قوه قضائیه


حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی. مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

حسن روحانی:

همچنان در حکومت. ادامۀ ریاست جمهوری


این پست شامل کسانی ست که در رأس حکومت بوده یا هستند