دامنۀ ایران

 

پلاک خودروی شهرهای ایران


ایران 10 🚗 تهران
ایران 11 🚙 تهران
ایران 12 🚗 مشهد
ایران 13 🚙 اصفهان
ایران 14 🚗 اهواز
ایران 15 🚙 تبریز
ایران 16 🚗  شهر قم
ایران 17 🚙 ارومیه
ایران 18 🚗 همدان
ایران 19 🚙 کرمانشاه
ایران 21 🚗 کرج (حرف و برای کرج و بقیه حروف حومه کرج)
ایران 21 🚙 ورامین (حرف س)
ایران 22 🚗 تهران
ایران 23 🚙  حومه اصفهان
ایران 24 🚗 حومه خوزستان
ایران 25 🚙 استان آذربایجان شرقی – حومه
ایران 26 🚗 استان خراسان شمالی – حومه (بجنورد(ب ج د س)شیروان(ص)اسفراین(ط)آشخانه(ل)جاجرم و گرمه(ق) فاروج(م) (این پلاک قدیم برای قم بود)
ایران 27 🚙 استان آدربایجان غربی – حومه
ایران 28 🚗 استان همدان – حومه
ایران 29 🚙 استان کرمانشاه – حومه
ایران 31 🚗 استان لرستان – خرم آباد
ایران 32 🚙 استان خراسان – حومه
ایران 33 🚗 استان تهران – تهران
ایران 34 🚙 استان خوزستان – حومه
ایران 35 🚗 استان آذربایجان شرقی – تبریز
ایران 36 🚙 استان خراسان رضوی، مشهد – حومه (ب، ج، د ، س، ص، ط، ه) (این پلاک قدیم برای قم بود) – حرف ق کاشمر، حرف ل نیشابور، حرف م سبزوار، حرف ن تربت حیدریه
ایران 37 🚗 استان آذربایجان غربی –حومه
ایران 38 🚙 استان البرز ، کرج
ایران 39 🚗 استان کرمان – حومه
ایران 41 🚙 استان لرستان – حومه
ایران 42 🚗 استان خراسان – حومه
ایران 43 🚙 استان اصفهان  –  حومه
ایران 44 🚗 استان تهران – تهران
ایران 45 🚙 استان کرمان – کرمان
ایران 46 🚗 استان گیلان – رشت
ایران 47 🚙 استان مرکزی – اراک
ایران 48 🚗 استان بوشهر- بوشهر
ایران 49 🚙 استان کهکلویه و بویر احمد – یاسوج و حومه
ایران 51 🚗 استان کردستان – سنندج
ایران 52 🚙 استان خراسان جنوبی
ایران 53 🚗 استان اصفهان – اصفهان
ایران 54 🚙 استان یزد – یزد
ایران 55 🚗 استان تهران – تهران
ایران 56 🚙 استان گیلان – حومه
ایران 57 🚗 استان مرکزی – حومه
ایران 58 🚙 استان بوشهر – حومه
ایران 59 🚗 استان گلستان – گرگان

ایران 61 🚙 استان کردستان – حومه
ایران 62 🚗 استان مازندران – ساری
ایران 63 🚙 استان فارس – شیراز
ایران 64 🚗 استان یزد – حومه
ایران 65 🚙 استان کرمان – حومه
ایران 66 🚗 استان تهران – تهران(کد ذخیره)
ایران 67 🚙 استان اصفهان - اصفهان
ایران 68 🚗 استان تهران – کرج
ایران 69 🚙 استان گلستان – حومه

ایران 71 🚗 استان چهارمحال و بختیاری – شهر کرد
ایران 72 🚙 استان مازندران – حومه
ایران 73 🚗 استان فارس – حومه
ایران 74 🚙 استان یزد – یزد – حرف ب شمهد
ایران 75 🚗 استان کرمان – حومه
ایران 76 🚙 استان گیلان – حومه (ذخیره)
ایران 77 🚗 استان تهران – تهران(ذخیره)
ایران 78 🚙 استان تهران – لواسان، پاکدشت، ورامین و شهرستانهای حومه
ایران 79 🚗 استان قزوین – قزوین

ایران 81 🚙 استان چهارمحال و بختیاری – حومه
ایران 82 🚗 استان مازندران – حومه
ایران 83 🚙 استان فارس – حومه
ایران 84 🚗 استان هرمزگان – بندرعباس
ایران 85 🚙 استان سیستان و بلوچستان – زاهدان
ایران 86 🚗 استان سمنان – سمنان
ایران 87 🚙 استان زنجان – زنجان
ایران 88 🚗 استان تهران – تهران(کد ذخیره)
ایران 89 🚙 استان قزوین – حومه

ایران 91 🚗 استان اردبیل – اردبیل و حومه
ایران 92 🚙 استان مازندران – حومه
ایران 93 🚗 استان فارس، شیراز – حومه
ایران 94 🚙 استان هرمزگان – حومه
ایران 95 🚗 استان سیستان و بلوچستان – حومه
ایران 96 🚙 استان سمنان – حومه
ایران 97 🚗 استان زنجان – حومه
ایران 98 🚙 استان ایلام – ایلام و حومه
ایران 99 🚗 استان تهران – تهر