گرسنگی

 

6784

به قلم دامنه. به نام خدا. غرب، قتل یک ثروتمند و دلّال اسحله _جمال خاشقچی_ توسط عربستان سعودی را مثلاً می بیند و این همه به آن می پردازد! تا بازهم بیشتر، این ثروت های کشور مُنحط منطقه را بچاپد و بدوشد. اما قتل عام و به گرسنگی کشاندن آن همه کودکان یمنی به دست فاسدان آل سعود را مهم نمی داند! و از کنار آن بآسانی می گذرد؛ چرا؟ چون یمن، کشور فقری ست و ارزش چپاول کردن ندارد!

 

 

گرچه قتل این شخص روزنامه نگار و تاجر اسلحه نیز، امری جنایتکارانه و محکوم است؛ ولی این کجا و آن همه بلا و بیداد بر سر ملت شیعه ی ستمدیده ی یمن کجا. غرب، حقیقتاً بیمار است. بیماری لاعلاج.

 

جمال خاشقچی. «Jamal Khashoggi»

 

 

گرسنگی و قتل عام کودکان یمن