جنگل شمال

 

6785

دربارۀ جنگل شمال ایران. ورود ارزیابان پرونده میراث‌جهانی طبیعی هیرکانی به ایران. این هیئت به‌ مدت 9 روز از چهار استان گلستان، مازندران، سمنان و گیلان و از 15 منطقه پیشنهادی و محدوده و حریم انتخابی، از وضعیت حفاظت و یکپارچکی و چگونگی مدیریت اثر بازدید و نتیجه بررسی را به اتحادیه جهانی طبیعت یا «آ یو سی ان» گزارش می‌کنند. (منبع)