حصر و عکس

پست 6698
 

به نام خدا. شعر افشین علا دربارۀ عکس تازه میرحسین

نخست وزیر محبوب امام و ایران

 

تازه ترین عکس میرحسین موسوی. در شهریور ماه 1397.  بازنشر دامنه


عکس تو توفان در ضمیرم کرد
از گریه کردن ناگزیرم کرد


باران اندوه کهنسالیت
رگبار شد، آماج تیرم کرد


هرگز مَپندار این سکوت و صبر
با دشمنانت هم مسیرم کرد


قهری که بین عاشقان افتاد
بر آشتی دادن دلیرم کرد


من صلح می خواهم! همین خواهش
در چنگ کج فهمان اسیرم کرد


در راست یا چپ سربلندی نیست
این دیرفهمی سر به زیرم کرد


پنجاه و هفت آغاز اوجم بود
هشتاد و هشت از عمر، سیرم کرد


عکس مرا هم کاش می دیدی
این سالها بدجور پیرم کرد


(افشین علا _ ۱ شهریور ۱۳۹۷)
(منبع)