دامنه نویسان

 

6659

به قلم سیدعلی اصغر شفیعی دارابی: سلام. عکس ها را دیدم. (اینجا) نمادِ ثبت لحظه هاست. خیلی زیبا و نشان از کسوت شادی و مراودات که دیدنش مرا شاد می کند . برادران اندیشمند تان و مشارکت در شادی ها هم سرور آفرین است . اولین سالگشت میلاد نوه خوش نام وزیبایت علی آقا گرامی، گهر بار وخجسته باد. عکس های علی آقا همراه با اتفاق تولدش ورنگ زیبای پیراهن شاداب وخنده پرنشاطتت مردم شهر را به وجد می آورند .


 

یک ساله شدن نوه ام علی طالبی دارابی

 

مهندس عاصم به شیراز می رود و خاطره به ثبت می رساند و به اشتراک میگذارد تا خرسندم کند ومحفل جشن تولد علی آقا ودایی خوش تیپش آقا سید سیف واهل خاندانت شده آسمان شهر ... مهربانی مهندس عارف وعادل و از همه مهمتر نشاط خواهرفرهیخته ام مهناز همسر باوفای شما و سیّده سُرور و مَهساخانم، عروسان مهربانت، بدلیل تلطیف روح زنانه، تاریخ تولد علی آقا را رنگین کمان می نمایند.

 

 

پاسخ دامنه

به نام خدا. سلام. پست یک طرف، این ذوق یک طرف. آن عکس ها یک سو، این طراوت افکنی های تو سوی دیگر. همۀ این ها، یک چیز را حاصل جمع است: اُنس و محبت. اکسیری که اگر از دل آدمی کَنده شود، روحش فسُرده می گردد و زندگی عبَث دیده می شود که با حکمت خداوندی ناسازگار می افتد. سپاس عمواصغر مهربان ما.