راه ما راه علی

 

 

پست 6654

امام علی _علیه السّلام_ فرمودند:

أجوَرُ الناسِ مَن عَدَّ جَورَهُ عَدلاً مِنهُ

ظالم ترین مردم کسی ست که ستم خود را

به عنوان عدل به حساب آورَد.