جناب غلامی


سلام. جواب های شما به مهندس عبدی (اینجا) (اینجا) و جناب دهقان (اینجا) بسیار مستدل و متقن بود. سپاس. انصافاً کار شما انقلابی و قابل ستایش است.
 


دامنه: سلام جناب آقای غلامی. دیدگاه شما را در دامنه منعکس کرده ام تا قوت قلبی بر خوانندگان شریف باشد. زیرا اساساً مجموعه نظرات روحانیت، برای اهل ایمان، چراغ راه است و گم نشدن در شوره زار. باید از چارچوب های انقلاب، عقاید شیعه و نیز سالها تلاش و مبارزات روحانیت وارسته بی هیچ ترس و شرمندگی دفاع کرد. و باید در برابر ارتجاع نوین سلطنت پرستان ایستاد؛ منطقی و شجاعانه و قاطع و بی رودربایستی. کوتاه بیاییم، جوّ، آلوده و آغشته به انواع شُبهات و چرندیات می شود. و آقای مهندس محمد عبدی رفیق ما _که خود از انقلابیون است و در صحنه های مهم انقلاب همیشه حضور داشته_ به یقین دیدگاه شما را به عنوان یک روحانی روشن و آگاه، هضم می کند و تأمل. ممنونم آقا.