آغاز انفاق

 

به قلم حجت الاسلام محمدجواد غلامی دارابی: به نام خدا، درود بر شما، امام رضا علیه السلام فرمود: مردی، دو دینار، نزد پیامبراکرم (ص) آورد و گفت: ای پیامبر خدا! می خواهم این دو دینار را در راه خدا بپردازم.
 

فرمود: «آیا والدین تو، یا یکی از آن دو، زنده اند؟». گفت: آری.


 

فرمود: «برو و این دو دینار را خرج والدینت کن؛ زیرا این کار برای تو، بهتر از آن است که در راه خداوند، انفاقشان کنی».
 

مرد، بازگشت و چنین کرد. سپس دو دینار دیگر آورد و گفت: آن کار را کردم و اینک این دو دینار را می خواهم در راه خدا بدهم.
 

 

فرمود: «آیا فرزندی داری؟». گفت: آری.
 

 

فرمود: «برو و آنها را خرج فرزندت کن؛ زیرا این کار برای تو، بهتر از آن است که در راه خداوند، انفاقشان کنی».
 

مرد، باز گشت و چنین کرد. پس دگر بار، دو دینار دیگر آورد و گفت: ای پیامبر خدا! آن کار را کردم، و اینها دو دینار دیگرند و می خواهم آنها را در راه خداوند، انفاق کنم.
 

فرمود: «آیا همسر داری؟». گفت: آری.
 

فرمود: «آنها را خرج همسرت کن؛ زیرا این کار، برایت بهتر از آن است که در راه خداوند، انفاقشان نمایی».
 

مرد، بر گشت و چنین کرد. پس باز، دو دینار دیگر آورد و گفت: ای پیامبر خدا! آن کار را کردم، و اینها دو دینار دیگرند که می خواهم در راه خدا انفاق کنم.
 

فرمود: «آیا خدمتکاری داری؟». گفت: آری.
 

فرمود: «آنها را خرج خدمتکارت بکن؛ زیرا این کار، برایت بهتر از آن است که در راه خداوند، انفاقشان کنی».
 

مرد چنان کرد. آن گاه دو دینار دیگر آورد و گفت: ای پیامبر خدا! اینها دو دینار دیگرند که می خواهم در راه خدا بدهم.

 


فرمود: «بده، و بدان که این دو دینار، برترین دو دینار تو نیست ؛ بلکه ثواب آن دینارهای قبلی، از ثواب اینها بیشتر است» (دانشنامه قرآن و حدیث ج 3 ص 534.)
 

میلاد امام رضا (ع) بر شما و عاشقان آن امام رئوف مبارک باد.
محمد جواد غلامی دارابی.

 

نظر دامنه

 

به نام خدا. سلام. این گونه داستان های راستان، فرهنگ سازی می کند. فقط بگویم این شرح انفاق موجب بخیلی نشود. چون رسول خدا (ص) با این حرکت زیبا اولویت های انفاق را آموختند. سپاس جناب شیخ غلامی.