دامنۀ نویسندگان
 

 

به قلم حجت الاسلام محمدجواد غلامی دارابی: به نام خالق زیبایی، درود بر شما و همه خوانندگان عزیز و روزه دار. رمضان ماه بندگی و معیار پاکی انسان است. بندگی حق. هدف از آفرینش و جوهره ی هستی انسان و معنا دهنده سرشت انسانیت اوست. بندگی یعنی آراسته شدن به کمالات اسما و صفات الهی.

 


مرحوم فیض کاشانی در دیوان اشعار خود هنرمندانه عبودیت انسان در محضر معبود را می سراید و می گوید:


 

یا رب بریز شهد عبادت بکام ما
ما را زما مگیر بوقت قیام ما


تکبیر چون کنیم مجال سوی مده
در دیدهٔ بصیرت والا مقام ما


ابلیس را به بسمله بسمل کن و بریز
ز امّ الکتاب جام طهوری بکام ما


وقت رکوع مستی ما را زیاده کن
در سجده ساز ذروهٔ اعلی مقام ما


وقت قنوت ذرّهٔ از ما بما ممان
خود گوی و خود شنو ز
لبِ ما پیام ما


در لجّهٔ شهود شهادت غریق کن
از ما بگیر مائی ما سلام ما


هستی زهر تمام، خدایا تمامتر کن
شاید اگر تمام کنی ناتمام ما


فیض است و ذوق و بندگی و عشق و معرفت
خالی مباد یکدم از این شهد کام ما

(ملامحسن فیض کاشانی. غزل 38)

 

دامنه: سلام و درود بر شما. بجا بود از فیض، که به فیض رساند