به قلم مهندس عاصم

سلام. چقدر جالب که تو این روز، من روز پدرو تبریک میگم و پدر تولد منو، در این پست (اینجا). پدر کوه مجازی ست از راه دور، پدر آرامشی ست طوفانی، پدر قلبی ست مهربان.


پدر کلمه ایست یا بهتر بگم کتابی ست که از توصیفش قاصرم،
پدر تکیه گاهی ست از راه دور، پدر ستایش کردنی ست.
پس خدا رو شاکرم به خاطر داشتن این نعمت بزرگ در زندگی

چون؛

شکر نعمت، نعمتت افزون کند
کفر نعمت، از کفت بیرون کند

عاصم طالبی دارابی. تهران.  1397/01/11
.


عاصم. 2 فروردین 1397. دارابکلا


دامنه: به نام خدا. این تقارن مَیمون و مبارکِ تولد تو با میلاد سراسر برکتِ امام علی (ع)، 33 سال بعد نیز برات می افتد، نیز 66 سال دیگر. نیز 99 سال بعد از امسال. پس حُسن اتفاقی بود برات امسال، آن هم نخستین بار، عاصم. پس، قدر بدان، قدر عاصم