نخست وزیر انقلاب ایران

 

به نام خدا

توفیقی شد به حرم بروم

 

 

نیز بر سرِ

قبر مرحوم مهندس بازرگان

واقع در آرامگاه بیات قم

 

 

قبر خاندان مرحوم بازرگان

از پشت شیشۀ پنجره. عکاس: دامنه

 

 

آرامگاه مهندس مهدی بازرگان. قم

روبروی ضلع غربی حرم

23 شهریور 1396. عکاس: دامنه

 

مرحوم بازرگان

سیاستمدار خردمندِ دیندار ایران

روحش شاد

نامش ه‍مآره جاویدان