دامنۀ نویسندگان

 

توضیح دامنه. متن زیر سلسله بحث های تازۀ جناب حجت الاسلام علی اکبر دارابکلایی ست که امروز 7 مرداد 1396 طبق خبری که چند روز گذشته به من داده بودند، برای چاپ در قلم قم به ایمیل من ارسال شده است. از ایشان بسیار ممنونم که به عهدشان وفا نمودند و همانند سال های گذشته باز نیز مطالب جدید ارسال نمودند.

 

به یقین ایشان با نوشته های اخلاق محور خود، خوانندگان شریف را به تفکّر و اِتقان در کردار اسلامی و اخلاقی وامی دارند. با هم این نوشته ها را _که روزانه و به مرور منتشر می کنم_ می خوانیم:

 

بسمه تعالی. چراغ زندگی. فصل اول: راه های هدایت انسان. مقدمه: خداوند در سطح زمین انواع خزندگان و پرندگان و... را خلق کرد و آنها را هدایت کرد که چگونه لانه سازی و تهیه آذوقه و... بسازند و چگونه دشمن خودرا بشناسند اما اشرف مخلوقات خداوند انسان است خداوند انسان را خلیفه خودش روی زمین قرار داده است و هدایت انسان به دست خودش در قرآن و توسط پیامبران و ائمه(ع) بدست می آید چرا که هدایت بشر فقط با پیروی از دستورات خدا و اهل بیت انجام می شود. یضل من یشاء و یهدی من یشاء(نحل93)

 

هدایت دو نوع است: 1- هدایت ابتدایی و عمومی از راه عقل و فطرت و از راه وحی و نبوت به انسان عطا می شود2- هدایت پاداشی نتیجه عمل است.

 

 

وسایل هدایت بشر عبارتند از: 1- خداوند به تمام انسان ها قدرت تفکر داده است تا بشر سره از ناسره را تشخیص بدهند. 2-وجود پیامبران الهی به ویژه خاتم رسل و ائمه اطهار(ع) 3- وجود کتاب الهی یعنی قرآن مجید تا قوانین و شریعت روشن باشد. 4- داستانهای قرآنی به عنوان عبرت.

بقیه ادامه

گاهی مواقع پیش می آید فردی غریبه آدرسی را از فردی می پرسد و چون مسافر است آگاهی ندارد کسی که اورا می خواهد راهنمائی کند دو راه وجود دارد یک راه اینکه دست آن مسافر را بگیرد وتا مقصد او را همراهی کند راه دوم اینکه با اشاره دست یا علائم نشانه آدرس را به آن مسافربدهد در راه اول ایصال الی المطلوب است اما در راه دوم ارائه طریق است در هر دو صورت مسافر به هدف می رسد، خداوند همه راههای هدایت را برای بشر فراهم کرده است و بشر از راه عمل می تواند به هدف برسد.

 

همه پرندگان هنگام باریدن باران لای درختان و جایی پناه می برند اما عقاب به بالای ابر می رود تا باران به او نرسد. پیوند انسان با دین و اسلام موجب هدایت بشر می شود عمل به شرایع دین موجب بقیه ادامه

 

هدایت مومن می شود. امام رضا (ع) فرمود: لا یشتکمل عبد حقیقه الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث: التفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه، والصبر علی الرزایا  تحف العقول 324  هیچ بنده ای حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر این که در او سه خصلت باشد: 1- دین شناسی 2- تدبیر نیکو در زندگی 3- شکیبایی در مصیبت ها و بلاها.

 

حدیث قدسی: انی قد قضیت لکل قوم هادیا اهدی به السعداء و یکون حجه علی الاشقیاء  علل الشرایع ج 1 ص196 خداوند فرمود: من برای ر قومی راهنمایی قرار دادم که خوشبختان را به وسیله آن هدایت می کنم و حجتی برای بدبختان است.

 

مراقبت گفتار: خداوند ابزار دست یابی به علم و دانش را در اختیار بشر قرار داده است یکی از این راه ها کلام و سخن گفتن است از سخن لغو و بیهوده باید پرهیز کرد دو نیروی عظیم در بشر 1- نیروی تفکر و تعقل 2- نیروی تکلم از نعمت های خداوند است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان   الرحمان 1-4

 

علی(ع): اگر زبان نباشد انسان چیزی جز یک نقش مجسم یا حیوان رها شده نیست. رسول خدا(ص): من کان یومن با... و الیوم القیامه فلیقل خیرا او لیسکت  هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخن خیر بگوید یا سکوت نماید. نهج الفصاحه ص2915

 

خصوصیات ارتباط گفتاری خوب:

 

1- سخن مسئولانه گفتن: رسول خدا(ص) فرمود: جای نشستن دو فرشته شما در دندان های پیشین شماست و زبان تو قلم آن دو فرشته است و آب دهان تو جوهر قلم آنها و گاهی شما بی ملاحظه آنچه را به کار تو نیاید می گویی و از خدا و آن دو فرشته شرم نمیکنی منهج الصادقین ج9 ص11

 

2- مهربانی در سخن: رسول خدا و ائمه(ع) با زیباترین کلمات سخن می گفتن، نرم خویی در زبان، از روی ادب، از دلگیر کردن دیگران بر حذربودن.

 

3- گفتار با مستمندان

4- گفتار با منافقان

5- گفتار با نامحرم

 

آفات گفتار:

1- ندانسته سخن گفتن: و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم وبا زبان خود سخنی می گویید که به آن یقین ندارید. نجم 28

 

2- گفتار بی عمل: کبر مقتا عندا... ان تقولوا مالا تفعلون. صف/3

 

3- سخن شیطانی و فرعونی: شیطان خطاب به خداوند گفت: انا خیر منه و انا ربکم الاعلی از خود سخن گفتن و خود ستایی

 

4- سخن باطل: واجتنبوا قول الزور حج 30 و از سخن باطل بپرهیزید. سخنان فریبنده، لغو، زشت و باطل، تند، عیب جویی لقب زشت و ناپسند، گمانه زنی سوء، غیبت و...